Festas & Packs

Pack 1
1 inchable + 1 inchable deportivo (futbolín humano, canasta inchable, béisbol...)
Prezo: 450 euros

Pack 2
2 inchables
Prezo: 480 euros

Pack 3
1 inchable + 1 recreativo (touro mecánico, táboa de surf...)
Prezo: 500 euros

Pack 4
2 inchables + 1 inchable deportivo
Prezo: 650 euros

Pack 5
1 inchable + touro mecánico ou táboa de surf + pista de karts
Prezo: 850 euros

Pack 6
Pista americana (24 metros) ou 2 inchables + barredora + 1 inchable deportivo
Prezo: 915 euros

Pack 7
Pista americana (24 metros) ou 2 inchables + barredora + 1 inchable deportivo + touro mecánico
Prezo: 1.200 euros

  • Os prezos sinalados inclúen 3 horas de duración, monitores/as e equipo de son con música.
  • Facemos festas e packs personalizados podendo escoller e combinar as actividades desexadas, duración... Contamos con outras actividades para completar as festas (mascotas, festa da escuma, obradoiros...).